نویسنده موضوع: طبقه بندی انواع مناقصات  (دفعات بازدید: 3973 بار)

آفلاین behnaz khalili

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 28
  • -تشکر شده: 23
  • ارسال: 47
  • امتیاز های کاربر: 32
  • دانشگاه: saveh
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
طبقه بندی انواع مناقصات
« : دسامبر 20, 2011, 20:35:02 »
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شود:
مناقصه یک  مرحله ای:مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی پاکتهای پیشنهاد مناقضه گران دریک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصه دومرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19)این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصات از نظرروش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
ب - مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید می شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار {براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون} به اطلاع مناقصه گران می رسد.

Tags: